Varför vi ger...

Utan människor med generositet och tro skulle C3 church Malmö inte vara där vi är idag, och vi är så tacksamma. Vi vill aldrig att någon ska känna sig tvingad att ge. Var och en befinner sig på en egen andlig resa, men om du väljer att ge, gör det som ett nästa steg på din resa, med ett glatt hjärta (2 korinter brevet 9:6-7). 

I Malaki 3:10 står det: För in allt tionde i förrådshuset, så att det finns mat i mitt hus. Pröva mig nu i detta, säger Herren Sebaot, om jag inte kommer att öppna för er himlens fönster och låta välsignelse strömma ut över er i rikt mått.

I C3 tror vi att tionde representerar 10 % av vår inkomst. Tionde och andra gåvor som C3 mottar går till att finansiera visionen och aktiviteterna samt att stödja andra i mission. Vi är alltid tacksamma för den generositet som visas! 

 

Hur kan jag ge?

BANK

Du kan överföra en gåva direkt till C3 Church Malmö bankkonto genom bankgiro: 
205-5671

Mobil

Du kan skicka din gåva genom Swish mobilapp till vårt konto på följande nummer:

1232758159

Skaffa Swish →

Om du önskar ge av din tid och dina talanger genom att hjälpa till i kyrkan gör en förfrågan om att gå med i ett team.